איכות סביבה ורגולציה

מיום הקמתו בשנת 1969 ומזה עשרות שנים, מייצג ומלווה משרדנו נתח נכבד מחברות התשתית הגדולות והמובילות במשק הישראלי, ובתוך כך חברות הפועלות בתחום הנפט, הגז, הפחם, התפלת מים, ייצור חשמל, וכן חברות החולשות על כל תחום הפינוי, הטיפול, ההטמנה והמחזור של פסולת במדינת ישראל. משרדנו אף מופיע באתר הדירוגים duns 100 לשנת 2020 כאחד המשרדים הבולטים בתחום.

במסגרת ייצוג לקוחותינו וליוויים המשפטי, בהם תאגידים ונושאי משרה, וכתוצאה מחשיפה ארוכת השנים למגוון רחב של תחומים ועיסוקים בהקשרי איכות הסביבה, צבר משרדנו ניסיון רב בייעוץ לחברות ובטיפול משפטי שוטף וכולל בכל הסוגיות הקשורות לאיכות סביבה, לרבות בהקשרים של חוק אוויר נקי, החוק למניעת מפגעים, תחום רישוי עסקים, היתרי פליטה, מפגעי זיהום ועוד.

ניסיונו העשיר של המשרד נובע מליווי של עשרות פרויקטים ומריבוי הליכים אזרחיים, מנהליים ופליליים בהם לקחנו חלק, לרבות בפרויקטים בתחום ייצור חשמל, התפלת מים, הולכה של גז ופחם וטיפול בפסולת.

לצד הליווי השוטף של לקוחותינו והייעוץ המשפטי בעניינים הקשורים בממשק מול הרגולטור, מייצג משרדנו את אותן החברות ונושאי המשרה בהן בשימועים מנהליים טרם נקיטה בהליכים מנהליים ופתיחה בחקירה פלילית כנגדן. הליכים אלו כוללים נושאי זיהום מים וקרקע, מפגעי רעש, זיהום אויר, עשן, ריח ועוד.

בנוסף, משרדנו מייצג את החברות ונושאי המשרה בהן בהליכי ליטיגציה פלילית בערכאות בית המשפט השונות, וכן אנו מסייעים ללקוחותינו בקשר לחקירת אירועים, ייצוג וניהול תביעות ייצוגיות, טיפול בסוגיות הקשורות לביטוח, פיצויים, שיקום טבע ועוד.