נדל”ן ותכנון ובניה

משרדנו עתיר ניסיון בייצוג רוכשים, מוכרים, יזמים ומשקיעים ישראלים וזרים במגוון עסקאות נדל”ן, בכללן עסקאות רכישה, מכירה ופיתוח נדל”ן למטרות מסחר ומגורים. צוות הנדל”ן של המשרד מספק ללקוחותינו שירות איכותי ואישי המותאם לצורכי הלקוח לרבות בענייני תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין, התחדשות עירונית ופנייה לערכאות משפטיות.

נוסף על עסקאות מכר שגרתיות בהם אנו מטפלים, משרדנו עובד בשיתוף פעולה הדוק עם רשות מקרקעי ישראל ומנהל התכנון במספר עניינים, לרבות בכל הנוגע להקצאת קרקעות עבור הקמת הספרייה הלאומית, הקצאת קרקעות להקמת תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל וניסוח תכניות מתאר ארציות בתחום האנרגיה וצינורות נפט. כמו כן, צוות הנדל”ן שלנו משתתף דרך קבע בישיבות של וועדות התכנון השונות לרבות הוועדה לתשתיות לאומיות, המועצה הארצית לתכנון ובנייה והוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור